Bernard Stevens BVBA
Wanneer service voor u nog belangrijk is!
Gehaktmolens & Vulbussen

Aangezien gehakt het basisproduct is van alle bereide producten, dient het vers vlees optimaal gemalen te worden waardoor er een minimum aan schade wordt toegebracht aan het vers vlees. Vandaar dat we heel veel waarde hechten aan de manier waarop het product wordt versneden.